KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik ve Kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yayınlanan hukuki metinler bir bütün olarak Uzmandeposu tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşullar ile Kullanıcıların hak ve yükümlülükleri ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Kullanıcının, Web Sitesi’ne erişmekle birlikte Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Uzman Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

MADDE 1 - TARAFLAR:

İşbu Üyelik ve Kullanıcı sözleşmesi ("Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesi") merkezi ___________ adresinde bulunan Uzmandeposu ile Üye/Kullanıcı ("Üye/Kullanıcı") arasında, Üye/Kullanıcı'nın Uzmandeposu’nun Websitesi'nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

A. UZMANDEPOSU
B. KULLANICI/ÜYE
MADDE 2 - TANIMLAR :

İşbu sözleşme metni içerisinde;

2.1 “Uzmandeposu” , İşbu sözleşme ile internet sitesinde belirlenen Hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.uzmandeposu.com alan adına sahip internet sitesini,

2.2 “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Hizmet Alan ve Hizmet Veren dahil olmak üzere Web Sitesi’ni kullanan ve/veya Üye olan kişileri,

2.3 “Web Sitesi” www.uzmandeposu.com adlı internet sitesini,

2.4 “Üye” işbu üyelik sözleşmesi kapsamında Websitesine kullanıcı adı ve parola vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcıyı,

2.5 “Tüketici” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullanıcı'yı,

2.6 “Uzman” Web Sitesi Kullanıcıları tarafından verilen yıldızlar aracılığı ile derecesi belirlenen Hizmet Vereni

2.7 “Uzman Profili”, Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

2.8 “60 Uzman”,Uzmandeposu’nun her ay yenilenerek belirlenen 81 ilde ve Websitesinde belirlenmiş her bir Hizmet kategorisinde ayrı ayrı seçilen 60 adet Uzmanı- Hizmet Veren’i

2.9 “Hizmet”, Kullanıcıların/Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Uzmandeposu’ nun belirlediği iş ortağı/uzman tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

2.10 “Hizmet Alan”, Web Sitesi üzerinden verilen Hizmet’lerden faydalanmak isteyen, faydalanmak üzere talep oluşturan ve faydalanan Üyeyi,

2.11 “Hizmet Veren”, Web Sitesi üzerinden Uzman Profili oluşturan ve/veya bir Tüketici tarafından gönderilen Hizmet Talebi'ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi ve bağlı personelini,

2.12 “Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

2.13 “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in Uzmandeposu’na ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Uzmandeposu veya Uzmandeposu’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,

2.14 “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, websitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmak üzere bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebini

2.15 “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,

2.16 “Sözleşme”, işbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni,

2.17 “Yönetmelik”, 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

2.18 “Çerez (Cookie) Politikası” Websitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Kullanıcı/Üyeleri’in hizmet alımını sağlamak ve iyileştirmek ile Kullanıcı/Üyeler’in Websitesi'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden yayınlanan Gizlilik( Cookie) Politikasını,

2.19 “Gizlilik ve KVKK Politikası” 6698 sayılı kanun ve ikincil mevzuat uyarınca Websitesi’nde yayınlanan Gizlilik ve KVKK Politikası ile Aydınlatma Metinleri’ni, ifade etmektedir.

MADDE 3 - KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN KAPSAM VE AMACI :
3.1 İşbu elektronik Kullanıcı Sözleşmesi ve Web sitesinde yer alarak sözleşmenin eki sayılan diğer protokoller ile hukuki metinlerin amacı Uzmandeposu tarafından sunulan hizmetlere ilişkin yasal olarak bağlayıcı şart ve koşullar ile sitenin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektir.

3.2 Uzmandeposu, Hizmet Almak isteyen Kullanıcıları, ihtiyaç duydukları pek çok hizmet alanında, Hizmet Veren Kullanıcılar ile buluşturan ve bunun için yalnızca aracı konumunda yer alan, hizmetin sağlanmasından, Hizmet Veren’ in Uzmanlığından, hizmetin kalitesinden hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmayan bir platformdur.

3.3 Hizmet Alan, Hizmet Talebinde Bulunan, Hizmet Veren, Hizmet Verme Talebinde Bulunan, Uzman Profili oluşturan tüm Kullanıcıların, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Uzman Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesine erişmeye başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt ettiği kabul edilir. Kullanıcılar, Site’ye eriştikleri andan itibaren ve üye olurken işbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. İşbu sözleşme ile belirlenen koşulların sizin için uygun olmaması halinde Web Sitesinin ve sunulan hizmetlerin kullanılmaması tavsiye edilir.

3.4 Uzmandeposu, işbu sözleşme ile belirlenen aracı statüsündeki hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Uzmandeposu, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin ve hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

3.5 İşbu Kullanıcı/Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Uzmandeposu ve Kullanıcı/Üyeler arasında olup, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki işbu sözleşmenin kapsamına girmemektedir. Bu nedenle Uzmandeposu, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

MADDE 4 - UZMANDEPOSU.COM ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER

Uzmandeposu, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın, Websitesi’nde yer alan ve temizlik, tadilat, nakliyat, montaj, özel ders, düğün, sağlık, güzellik gibi kategorilerde, içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. Uzmandeposu yalnızca hizmet vermek isteyen üyeler ile hizmet almak isteyen üyeleri buluşturan bir aracı platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik m.6’ya göre, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

MADDE 5 - GENEL KULLANIM ŞARTLARI
5.1 ÜYELİK

5.1.1 Websitesi’ne üyelik Hizmet Talebinde bulunan Hizmet Alan’lar için ücretsiz olup Hizmet Veren Uzman’lar için aylık ücrete tabidir. Uzmandeposu’nun tüm Kullanıcılar için üyeliği ücretli yapma hakkı mevcuttur. Böyle bir durumda mevcut üyeliklerin devamı için site üzerinden duyuru yapılarak ücretli üyelik için Üyenin onayı alınır. Onay verilmediği takdirde Uzmandeposu’nun üyeliğe son verme hakkı bulunmaktadır.

5.1.2 Tek bir Üyelik üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderilebilir. Hizmet Veren’ler aylık üyelik alarak kendi il ve kategorilerinde bir ay boyunca gelen sınırsız sayıda Hizmet Taleplerine Teklif gönderebilirler

5.1.3 Üyelik için Kullanıcı/Üye tarafından oluşturulan Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu bağlamda Kullanıcı adı ile şifresi üçüncü şahıslar ile paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Uzmandeposu, izinsiz kullanımdan doğan ve ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcılara aynen rücu hakkına sahiptir.

5.1.4 Üyelik talebi Uzmandeposu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uzmandeposu, hiç bir sebep göstermeksizin üyelik talebini reddetme hakkına sahiptir. Üyelik talebinin kabul edilmesi halinde üyelik formunda belirtilen mail adresine onay linki gönderilecek ve bu linkin onaylanmasını müteakiben üyelik oluşturulacaktır.

5.1.5 Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Uzmandeposu, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ ya aittir. Kullanıcılar/Üyeler Üye olurken verdikleri isim, adres, telefon, e-posta ve sair tüm bilgilerin doğru olduğunu ve güncel tutulacağını garanti ederler. Bilgilerin yanlış/eksik olduğunun tespiti halinde Uzmandeposu Üyeliği iptal edebilecek olup meydana gelecek zararlardan dolayı yasal hakları saklı olacaktır. Eğer bir Uzmandeposuyı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz Uzmandeposu/kurumu doğrudan bağlamaktadır.

5.1.6 Websitesinde kullanılması halinde, Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ve diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.1.7 Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

5.2 REZERVASYON – HİZMET TALEBİ

5.2.1 Herhangi bir Kullanıcı en az 18 yaşında olmak ve temyiz kudretini haiz bulunmak bulunmak şartı ile işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir. Hizmet Talebinde bulunmak isteyen 16-18 yaş arası Kullanıcıların, yasal temsilcilerinin (veli veya vasi) izin gereklidir. Bu durumda yasal temsilcinin de bilgileri eksiksiz şekilde Uzmandeposu’na iletilecektir. Bu hükme aykırı davranması sebebiyle oluşabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zarardan Kullanıcı kendisi sorumlu olacaktır.

5.2.2 Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

5.2.3 Hizmet Talebinde bulunanlar bu taleplerini Websitesi’nde profilleri yer alan Uzman’ların telefon vb. iletişim bilgilerini kullanarak direk Hizmet Veren’e ulaşarak da iletebilir, telefon görüşmesi esnasında fiyat teklifi alabilirler. Fakat bu durumun Uzmandeposu’nu devre dışı bırakmak gayesini güttüğü Uzmandeposu tarafından anlaşılırsa, Hizmet yerine getirilmemiş olsa dahi, teklif olarak belirtilen tutarın 3 katı kadar cezai şart Hizmet Alan ve Hizmet Veren tarafından Uzmandeposu’na ödenecektir. Teklif bedelinin belirlenememesi halinde benzer Hizmet’ler için uygulanan emsal ücretlendirme tutarından faydalanılır.

5.2.4 Web Sitesi üzerinden verilen Hizmet Talepleri yanıltıcı olmayacak; herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; müstehcenlik içermeyecek ve virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını barındırmayacaktır.

5.2.5 Uzmandeposu Hizmet Talebi ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Kullanıcın bölgesinde, işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez.

5.2.6 Kullanıcılar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yaparlar. Uzmandeposu, Kullanıcıya ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Kullanıcının söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

5.2.7 Hizmet Alan, belirtilen hizmet talebi için yalnız bir teklifi kabul edebilir. Bir teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Hizmet Veren'e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Tüketici, yaptığı hizmet talebi üzerine bir Hizmet Veren' in Teklifi' ni kabul ettiğinde, Hizmet Veren'e verilen hizmetler için Teklif' te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder.

5.2.8 Hizmet Veren ile Hizmet Alan, herhangi bir teklif hakkında site üzerinde yer alan iletişim kanalları ile, elektronik posta ve/veya telefon aracılığı ile geçecektir. Eğer başka şekilde bir iletişim tespit edilirse; Uzmandeposu’nu dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart Uzmandeposu’na Hizmet Veren ve Hizmet Alan( Hizmet Talebinde Bulunan) tarafından müştereken ve müteselsilen ödenecektir.

5.2.9 Uzmandeposu, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlayabilecektir.

5.2.10 Rezervasyon talebinde bulunmak için Hizmet Talebinde bulunanlar direk Hizmet Veren Uzman’lar ile görüşme sağlayabilir veya bu taleplerini site üzerinden iletebilirler. Rezervasyon gün ve saatleri ilgili Uzman’ların müsaitlik durumu ile ilgili olup tarafların kendi insiyatifi dâhilindedir.

5.2.11 Rezervasyon iptalleri ve değişiklikleri Hizmet Alan ve Veren arasındaki ilişkide vuku bulacağından tarafların Uzmandeposu’ndan herhangi bir iade ve benzeri ücret talepleri bulunamaz. Uzmandeposu websitesi olarak kullanıcıları buluşturan bir aracı görevindedir.

5.3 HİZMET VERENLER İÇİN UZMAN PROFİLİ

5.3.1 Uzmandeposu, Websitesi’nde yer alan 74 Ana Kategori’de ve 1500’ü aşkın Alt Kategoride, 81 ilde her ay yenilenen 60 Uzman’ı Hizmet Veren olarak Hizmet Talebi olan Kullanıcılar ile buluşturmayı amaçlayan bir platformdur. Bu kapsamda en az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını onayladıktan sonra Uzmandeposu tarafından kendisinden istenilen belgeleri e-mail yoluyla Uzmandeposu’na iletmek sureti ile her ay yenilenen 60 Uzman ‘dan biri olmak için başvuruda bulunabilir. Uzmandeposu tarafından yapılacak inceleme sonrasında üyeliğe kabul edilen kullanıcılar, koşul ve içeriğe uygun bir Hizmet Profili oluşturup Hizmet Veren Üye sıfatı kazanabilir.

5.3.2 Her ay yenilenen 60 Uzman’dan biri olmak için başvuruda bulunan Kullanıcılar Uzmandeposu’nun uygun bulmasını müteakiben içinde bulunulan ayın 1’i itibariyle bir sonraki ay için satışa çıkarlar. Ortalama 30 günlük süreç içerisinde bir sonraki ayın uzmanları yerlerini satın alıp hizmete hazır hale gelirler.

5.3.3 Kullanıcıların Hizmet Veren Profilleri, Kullanıcı 60 Uzman’dan biri olduğu takdirde Websitesinde yer alan il ve kategorilere göre müşterilere sunulur. Bu Uzman Profilleri 1 ve 60 kişi arasındaki sıralamada Algoritma Düzeni ile her sayfa açılışında yerleri değiştirilerek sıralanır.

5.3.4 Hizmet Veren Üyeler, Uzmandeposundan, Uzmandeposunun belirleyerek uzman profili oluşturmak isteyen üyelere bildireceği bedelden aylık üyelik satın alırlar. Ancak Uzmandeposu , Hizmet Veren Üyelere herhangi bir iş garantisi taahhüt etmez. Bu bedel yalnızca Uzman Profillerinin Websitesinde bir ay süre ile yayınlanmasını kapsar.

5.3.5 Hizmet Verenler, her ay il ve hizmet bazında belirlenen 60 Uzman’dan biri oldukları andan itibaren Websitesi’nden profillerinin yayınlanması ile ücretsiz ve komisyonsuz teklif verebilirler.

5.3.6 Hizmet Veren Üyeler, Uzmandeposu tarafından belirlenen …. ( kredibilite olabilir) sistemine göre değerlendirilir. Hizmet Alan Üyelerin değerlendirme ve yorumları, Uzmanlar için verecekleri yıldızlar, profil tamamlama durumları bu Uzmanlık derecesi belirlenirken göz önüne alınır. Hizmet Veren Üyeler hakkında yapılan yorum ve değerlendirmeler sitede yer alır. Hizmet Veren Üyelerin bu değerlendirmeleri kaldırma hakkı yoktur. Hizmet Veren Üyeler kendileri hakkında yapılan yorum ve Uzmandeposu’ndan herhangi bir hak ve tazminat talep edemez. Hizmet Veren Üye dilerse üyeliğine son verebilir. Bu tür üyelik sonlandırmalarda Hizmet Veren Üye eğer varsa mevcut haklarının iadesini isteyemez, herhangi bir hak talep edemez. Hizmet Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Hizmet Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,Uzmandeposu üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.Uzmandeposu üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

5.3.7 Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız şartsız taahhüt eder. Ancak Uzmandeposu kendisine gönderilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve gerçekliğini araştırma yükümlülüğü altında değildir.

5.4 TEKLİF

5.4.1 Hizmet Veren Üye, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan Üye tarafından kabul edilen Teklif’tir. İşbu teklifin verilmesi için Uzmandeposu’na herhangi bir komisyon ve ücret ödenmez.

5.4.2 Teklif sunumu, Hizmet Alan Üye tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan Üye ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren Üye’nin ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

5.4.3 Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Uzmandeposu’na bildirilmeksizin, Uzmandeposu’na aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Uzmandeposu tarafından tespit edilirse, Uzmandeposu sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Hizmet Veren tarafından Uzmandeposuna ödenir. Ayrıca Sözleşme’nin 5.2.8 maddesi uyarınca Uzmandeposu’nu dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart Uzmandeposu’na Hizmet Veren ve Hizmet Alan( Hizmet Talebinde Bulunan) tarafından müştereken ve müteselsilen ödenecektir.

5.4.4 Hizmet Veren Üye, Hizmet Alan Üye’ye göndereceği teklif formlarında yapacağı keşif veya tespitler için bir ekspertiz ücreti talep edebilecektir. Bu ücretin talep edilmesi zorunlu olmayıp, bu ücret üzerinden Uzmandeposu herhangi bir komisyon veya bedel almayacaktır. Keşif ve ekspertiz ücretlerinin talep edilip edilmeyeceği ile miktarı tamamen Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişkide vuku bulacaktır. Bu konuda Uzmandeposu’nun herhangi bir sorumluluğu veya müdahalesi bulunmamaktadır.

5.4.5 Hizmet Talebi bulunan Üye, Teklif ‘i Website üzerinden ve/veya telefon aracılığı Kabul edebilir. Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde halen devam eden taleplere teklif verilmesinde ve taleplerin kesinleştirilmesinde oluşacak geçici aksamaların talebin geçerliliğine zarar vermeyeceği konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Kesinti giderildikten sonra, açık talepler kaldıkları aşamadan devam ederler. Bu tür gerekçelerle oluşacak aksaklardan dolayı Uzmandeposu’ ndan hiç bir hak talep edilemez.

5.4.6 Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Uzmandeposu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmandeposu, teklif verme işlemini Hizmet Veren’ler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Veren’lerin de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde Hizmet Veren’e teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

5.4.7 Hizmet Alan, kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Hizmet Veren, kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya niyet etmek bu Sözleşme'nın ihlali sayılır ve Teklif bedelinin 3 katı kadar tutarın ihlal eden tarafından ödenmesi sonucunu doğurur.

5.4.8 Uzman Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Uzmandeposu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4.9 Hizmet Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya kincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Uzmandeposu’in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgil Hizmet Veren Üye’ye aittir.

5.4.10 Mevcut teknoloji ile hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak mümkün olmadığından Uzmandeposu, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemekte, edememektedir.

5.5 ÜCRET VE ÖDEME

5.5.1 Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren Üye’ye online veya nakit olarak kendi aralarında belirleyecekleri ve anlaşacakları metod ile yaparlar. Hizmet Veren, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Uzmandeposu’na bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder. Ücret ve ödeme ile ilgili tüm sorumluluk Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında doğacaktır, Hizmet Veren ücreti bizzat kendisi tahsil edeceği için Uzmandeposu verilen Hizmet karşılığı tahsil edilecek Ücretler için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Uzmandeposu hizmet alan ve hizmet veren taraflar arasındaki ödeme ve anlaşmazlıklarda taraf değildir ve Uzmandeposu’nun ödemeler konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Website’de yer alması durumunda, Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.5.2 Website’sinde tüm Kullanıcılar için Online Ödeme Sistemi’nin kullanıma açılması halinde aşağıda yer alan hükümler geçerli olacaktır; Online Ödeme Sistemi’ne Uzmandeposu’nun işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Uzmandeposu’ndan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

5.5.3 Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Uzmandeposu’ndan talep edilemeyecek olup Uzmandeposu yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif verme ücreti veya iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

5.5.4 Uzmandeposu yalnızca Hizmet Veren Üye’den Uzmandeposu’na ait sistem üzerinden ödeme alacaktır. Hizmet Alan Üye, aldığı hizmet ile ilgili olarak Uzmandeposu’na ödeme yapmayacaktır. Hizmet Veren Üye ise, verdiği teklifin kabul edilmesi veya kabul edilmemesine bağlı olarak farklı miktarlarda Uzmandeposu’na kredi ödemesi yapacaktır.

5.5.5 Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Uzmandeposu Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Uzmandeposu’nun, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

5.5.6 Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Uzmandeposu yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

5.5.7 İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan ve kullanıma açılması halinde uygulanacak olan Online Ödeme Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Hizmet Veren, Uzmandeposu’nda sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Uzmandeposu’nu temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla Uzmandeposu’na yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu madde yalnızca sitede kullanıma açılması halinde Online Ödeme Sistemi kapsamında yapılan ödemeler içindir. Diğer tüm hallerde esas olan ücret tahsilini Hizmet Veren’in kendisinin yapmasıdır. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde Uzmandeposu, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 6- KOMİSYON

6.1 Hizmet Veren Hizmet Alan’ın iletişim bilgilerine ulaşmak için Uzmandeposu’nca belirlenen ücret tutanı ödemeyi taahhüt eder. Bunun yanısıra Hizmet Veren Web Sitesi üzerinden aldığı diğer hizmet ve ürünler için de belirtilen fiyatları ödeyecektir.

6.2 Uzmandeposu Komisyon ve fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6.3 Komisyon'un ödemesi, Hizmet Veren'in Hizmet Alan’ın taleplerini görüp Hizmet Alan ile iletişme geçebilmesi için gerekli olan iletişim bilgilerine ulaşabilmesi anında komisyon ödemesine bağlıdır. Komisyon ödemeden Hizmet Talebinde Bulunan ile iletişime geçilemeyecektir.

6.4 Kural olarak komisyon iadesi yoktur. Ancak Uzmandeposu inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılabilir. Bu durumda yukarıda belirlenen şekilde tahakkuk edecek Web Sitesi kullanımı hizmet bedeline ilişkin fatura Uzmandeposu tarafından kesilecektir. Uzmandeposu inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılacak olursa Hizmet Veren'in tacir olması durumunda iade faturası kesilmesini takiben, tacir değil ise gider pusulası düzenlenmesini takiben iadesi yapılabilecektir. Komisyonun iade zamanı ve şekli tamamen Uzmandeposu inisiyatifindedir. Hizmet Veren'in ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Uzmandeposu’nun Sözleşme'yi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır.

MADDE 7- HİZMET BEDELİ İADESİ/ CAYMA HAKKI

7.1 Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren Üye tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Uzmandeposu’ ndan talep edilemez.

7.2 İşbu Sözleşme kabul edilerek Site’ye üye olunması hem Hizmet Veren hem de Hizmet Alan Üyeler için şartların aynen kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu sebeple Uzmandeposu, Hizmet Veren Üye ve Hizmet Alan Üye arasında ödeme, indirim, hizmet iptali veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

7.3 Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar kullanılabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [……@......] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

7.4 Hizmet Bedeli Uzmandeposu’ndan talep edilemez. Uzmandeposu yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir: a)Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; b) Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali; c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali; d) Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; e) İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve f) Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

7.5 Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır. Ücret ve ödemeler ile ilgili Uzmandeposu Hizmet Alan ve Hizmet Veren arası ilişkinin tarafı olmayıp herhangi yasal bir talebin de muhatabı olamayacaktır.

MADDE 8- UZMANDEPOSU.COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Uzmandeposu, hizmet vermek veya hizmet almak amacıyla yapılan üyelik başvurularında kullanıcılardan gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri isteyecek, bunların kendisine mail yoluyla iletilmesinin akabinde üyelik başvurularını inceleyecektir.

8.2 İnceleme sonunda üyeliği uygun görülmeyen kişilerin üyeliği sebep belirtilmeksizin yapılmayabilir ve bu konuda tek ve nihai karar Uzmandeposu’na ait olacaktır.

8.3 Uzmandeposu’nun üyeliği uygun bulması halinde, Uzmandeposu tarafından kullanıcıya bir onay linki mail yoluyla gönderilecek ve 7 (yedi) gün içinde onay verilmemesi halinde üyelik onayı tek taraflı olarak geri alınabilecektir.

8.4 Uzmandeposu herhangi bir sebep göstermeksizin Hizmet Alan veya Hizmet Veren üyelerin üyeliğini istediği zaman dondurabilir ve gerekli gördüğü durumlara üyeliklerini sonlandırabilir ve bu hususta kendisinden herhangi bir hak, alacak ve tazminat talep edilemez.

8.5 Hizmet Alan ve Hizmet Veren Kullanıcılar, bu sözleşmede yer alan madde hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, Site’nin marka değerine , ticari itibarına ve güvenilirliğine zarar verecek fiillerde bulunması- bu fiiller yasal merciiler önünde hüküm altına alınmamış olsa bile- , sitenin işleyişine , site kurallarına aykırı hareket edilmesi ve site nezdinde zarara sebep olunması hallerinde – yalnız bu sebepler ile sınırlı olmamak üzere- Uzmandeposu tarafından Üyelik’lerinin hiçbir ücret iadesi, cezai şart ve benzeri sorumluluğu bulunmaksızın iptal edileceğini kabul ve taahhüt etmektedirler.

8.6 Uzmandeposu site üzerinden oluşturulan Hizmet Taleplerini de kontrol etme ve uygun olmadığı takdirde tek taraflı olarak iptal etme hakkını haizdir. Böyle bir iptalin yapılması durumunda Hizmet Talebi’ni oluşturan üyeye herhangi bir tazminat veya cezai şart ödemesi yapılmayacaktır. Uzmandeposu, üyelerine tanıtım veya reklam amaçlı mail veya SMS gönderme hakkını haizdir.

8.7 Uzmandeposu, Kullanıcının ihtiyacı olan hizmetin veya ustanın bulunmasında veya Kullanıcının bölgesindeki hizmet veren ustaların yeterli beceriye sahip olup olmaması ya da Kullanıcı’nın istediği hizmeti yapmaya gönüllü olup olamayacağı hususlarında garanti vermemektedir. Listelenen hizmet veren uzmanların uzman oldukları ve uzmanlık seviyeleri yalnızca Kullanıcı’ ların verdikleri yıldızlar ile belirlenir, Hizmet Alan tarafından tercih edilen uzmanın hizmet uzmanlığı, kabiliyeti veya yapacağı işin kalitesi de garanti edilmemektedir. Hizmet veren uzmanların Web sayfası aracılığıyla verdikleri fiyat teklifleri Uzmandeposu’nu bağlayıcı nitelikte değildir.

8.8 Herhangi bir Hizmet Veren Uzman ile Hizmet Alan arasında çıkabilecek bir anlaşmazlıkta, bu anlaşmazlığın Hizmet Alan’ın Hizmet Veren Uzman ile doğrudan görüşmesi gerekmektedir. Kullanıcılar Hizmet Veren Uzmanlarla yapılan görüşme/anlaşma ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda meydana gelen her türlü hasar veya talep ( dolaylı veya tesadüfi zararlarda dahil olmak üzere), şüpheli veya şüphesiz, bilinen veya bilinmeyen, açık veya gizli ortaya çıkan her türlü hasar veya talepten (dolaylı veya tesadüfi zararlar dahil olmak üzere) Uzmandeposu’nu iş ortakları ve Uzmandeposu tarafından istihdam edilenler de dahil olmak üzere, muaf tuttuğunu bu sözleşmeyi kabul ettiği anda kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

8.9 Uzmandeposu, başka birisinin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren Uzmanın verdiği hizmetlerden veya bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.

8.10 Uzmandeposu, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Uzmandeposu’na herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Uzmandeposu’na sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

8.11 Uzmandeposu veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Uzmandeposu’nun Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.12 Uzmandeposu veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, sistem kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

8.13 Uzmandeposu, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Uzmandeposu, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Uzmandeposu’nun gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

8.14 Uzmandeposu, Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [____@_______.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

8.15 İşbu Sözleşmenin eki olan Çerez ve KVKK Politikası’na uygun olmak üzere Uzmandeposu websitesi ve Kullanıcılarına ait firma adı vb üyelik bilgileri İnternet arama motorlarında KVKK’ya aykırı olmamak üzere önbellekte barındırılarak arama motorları tarafından indexlenebilir, veri tabanlarında saklanabilir. Bu durumda Kullanıcı ‘lara ait bilgilerin aranması sonucu arama motorları çerezler ve önbellek aracılığı ile Uzmandeposu’na yönlendirme sağlayabilmektedir. İşbu sözleşmeyi kabul ederek Kullanıcı’lar çerez, önbellek ve indexleme kullanımını kabul etmiş sayılırlar. Bu durum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyeceği gibi Çerez Politikalarına da uygun olarak yerine getirilecektir.

8.16 Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Uzmandeposu, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Uzmandeposu kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

8.17 Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Uzmandeposu’nun tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Uzmandeposu’nun söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Uzmandeposu, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

8.18 Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla veya kanuni gereklilikler dolayısıyla, Uzmandeposu dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

8.19 Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Uzmandeposu tarafından yayınlanmış olması Kullanıcıların, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

8.20 Uzmandeposu, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

8.21 Uzmandeposu, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

8.22 Uzmandeposu, Gelir İdaresi Başkanlığınca getirilen düzenleme uyarınca e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

MADDE 9- HİZMET ALANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1 Hizmet Talebi bulunan üye, Hizmet almaksızın ödeme yapmak zorunda bulunmamaktadır. Bu sebeple Hizmet Alan Üye herhangi bir şekilde hizmet almaksızın Hizmet Veren Üye’ye yapacağı ödemelerden Uzmandeposu’nu sorumlu tutamaz. Uzmandeposu hizmet talep edilen işe ilişkin olarak oluşabilecek herhangi bir kusur, eksiklik ve ayıptan sorumlu değildir. Hizmetin gerçekleştirilmesi öncesinde, sonrasında ve hizmet sırasında oluşabilecek bütün sorumluluklar Hizmet Veren’e ait olacaktır. Bu sebeple Hizmet Alan Üyeler hizmetin niteliğine göre olabilecek kaza, yangın, ayıp vb durumlara karşı prim ödeyerek Uzmandeposu haricinde sigorta yapabilirler. Sigorta yapılmasını isteyen Hizmet Alan Üye’nin bu hususu teklif başlatma formunda bunu açıkça belirtmeleri gerekmektedir.

9.2 Hizmet Alan Üye, almak istediği hizmet için gerekli bilgileri eksiksiz şekilde talep formunda belirtecektir. Hizmet Alan Üye’nin talep formunda eksik veya hatalı bilgi vermesi sebebiyle aldığı hizmette oluşacak eksiklik veya hatalarda Uzmandeposu hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Hizmet Alan Üye, Uzmandeposu üzerinde tek bir Üyeliğe sahip olacağını, farklı üyelikler oluşturmak ve kullanıcı adları kullanmak suretiyle hizmet almayacağını taahhüt eder.

9.3 Hizmet Alan Üye, aldığı hizmet ile ilgili olarak her türlü kontrolü kendisi sağlayacaktır. Hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişinin hizmet ile ilgili olarak hukuki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini, gerek varsa ruhsat, izin, sertifika gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetin verilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin mevcut olup olmadığını kendisi kontrol etmek zorundadır. Uzmandeposu, Hizmet Veren Üye’nin bu tür ruhsat, izin, sertifika gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere zorunlu bilgi ve belgelerin kontrolünden sorumlu değildir. Uzmandeposu yalnızca aracılık görevini üstlenmektedir ve hizmetin ifası ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Hizmet Alan Üye işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul etmekle bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

9.4 Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

9.5 Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

9.6 Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Uzmandeposu’nun bilgisi dahilinde olmaksızın, Uzmandeposu’nu dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir. Aksi durumda işbu Sözleşme ile belirlenen cezai tutarları ödeme yükümlülüğüne sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.7 İşbu sözleşme çerçevesinde Hizmet Alan, web sitesine yüklediği veya Uzmandeposu’nun sistemi üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını ihlal etmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8 Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Uzmandeposu’nun hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

9.9 Hizmet Alan, sisteme üye olması halinde, üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresini bir başka kişiye devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.10 Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Uzmandeposu’nun hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

9.11 Online Ödeme Sistemi’nin sitede kullanıma açılması halinde, Hizmet Alan kendisi Online Ödeme Sistemi’ni seçtiği takdirde ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Uzmandeposu’nu bilgilendirmeyi kabul eder.

9.12 Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Uzmandeposu’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Uzmandeposu sorumlu değildir.

9.13 Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Uzmandeposu’nun gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

9.14 Hizmet Alan, kendisinin talep ettiği bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

9.15 Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

9.16 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Uzmandeposu sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetindedir.

9.17 Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

9.18 Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

9.19 Hizmet Alan olarak Uzmandeposu hizmetlerini reklam amaçlı kullanmayacağını, sadece kişisel amaçlı kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Hizmet Alanın, hizmet veren ustaları, Uzmandeposu hizmetleri ile rekabete sokmak, hizmet verenleri taciz etmek için veya burada belirtilen bir hizmet dışında kullanması mümkün değildir.

MADDE 10- HİZMET VERENLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1 Hizmet Veren Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Uzmandeposu’nun hizmetlerinden faydalanırken ve Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2 Hizmet Veren Üye’nin Uzmandeposu tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Uzmandeposu ismi, email, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Hizmet Veren Üye’nin sorumluluğundadır. Sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Hizmet Veren Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Uzmandeposu’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

10.3 Hizmet Veren Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında Uzmandeposu'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Uzmandeposu’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4 Hizmet Veren Üye, Uzmandeposu’nun yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

10.5 Hizmet Verenler Hizmet Alanların taleplerini karşılamak için varsa yanında çalıştırdığı kişilerin, alt işçilerin, iş ortaklarının ve benzeri yardımcı şahısların her türlü fiil ve Hizmet’lerinden kendi Hizmet ve fiili gibi sorumludur. Bu durumda da esas olan Hizmet’in yüksek kalitede ve kusursuz yerine getirilmesidir. Uzmandeposu’nun bu anlamda bir sorumluluğu olmadığı gibi herhangi bir taahhüdü ve garantisi de bulunmamaktadır.

10.6 Uzmandeposu’nun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Site dâhilinde yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıların kendilerine aittir.

10.7 Hizmet Veren Üye, Uzmandeposu’in Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan Kullanıcıların, Uzmandeposu bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Uzmandeposu’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8 Hizmet Veren Üye, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici’ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Hizmet Veren Üye ve Tüketici arasındaki akdin tarafı bulunmayan Uzmandeposu’nun hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.9 Hizmet Veren Üye, Websitesi dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Uzmandeposu, Hizmet Veren Üyeler tarafından Uzmandeposu’na iletilen veya Website üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

10.10 Hizmet Veren Üyeler Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Uzmandeposu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda Uzmandeposu’nun TTK, TBK ve diğer yasal mevzuat uyarınca haksız rekabet kaynaklı tazmin talepleri saklı bulunmaktadır.

10.11 Hizmet Veren Üye, Uzmandeposu üzerinde tek bir üyeliğe sahip olacağını, farklı üyelikler oluşturmak ve kullanıcı adları kullanmak suretiyle hizmet vermeyeceğini taahhüt eder, aksinin tespiti halinde siteyi kullanmaktan men edileceğini ve verdiği zararlardan sorumlu olacağını kabul etmektedir.

10.12 Hizmet Veren, Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresini bir başka kişiye devredemez ve devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10.13 Hizmet Veren Uzman, üyelik formunda belirtmiş olduğu isim, soy isim, telefon, adres ve sair ticari / kurumsal bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Hizmet Veren Uzmandeposu’na isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı(bağlayıcılığı olmayan) ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Üyeler ve Üyeler’in seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir.

10.14 Hizmet Veren, hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Uzmandeposu’nun söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.15 Hizmet Veren Üye, verdiği hizmet ile ilgili yerine getirmek zorunda olduğu tüm hukuki zorunluluklardan, alması gereken ruhsat, izin, sertifika gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi ve belgelerden kendisi sorumludur. Uzmandeposu, Hizmet Veren Üye’nin yasal zorunluluklarına uygun şekilde hizmet verdiğini kabul eder, bunun aksine verilecek her türlü hizmetten doğacak doğrudan ve dolaylı zarardan Hizmet Veren Üye kendisi sorumlu olacaktır. Hizmet Veren Üye, hizmeti doğrudan Hizmet Alan Üye’ye vermektedir, Uzmandeposu yalnızca aracılık görevini üstlenmektedir, dolayısıyla kullanıcıların aralarındaki hizmet ilişkisinden Uzmandeposu sorumlu değildir. Uzmandeposu’nun herhangi bir şekilde verilen hizmetten ötürü Hizmet Alan Üye’ye veya üçüncü bir kişiye tazminat, cezai şart bedeli dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Hizmet Veren Üye’ye rücu etme hakkı daima saklıdır.

10.16 Hizmet Veren Uzman, Web Sitesi ’nde ilan edilen hizmetlerle ile ilgili olarak , Tüketiciyi/Üyeyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici duyurular ve ayrıca örtülü reklam yapamaz. Bu ilkelere aykırı içerik yayınlanmasından doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet veren Uzman’a aittir. Uzmandeposu’ nun herhangi bir şekilde Hizmet Alan Üye’ye veya üçüncü bir kişiye tazminat, cezai şart bedeli dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Hizmet Veren Üye’ye rücu etme hakkı daima saklıdır.

MADDE 11- TEMİZLİK HİZMETİ VERENLER İLE TEMİZ HİZMETİ ALANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11.1 İşbu sözleşme kapsamında Uzmandeposu ‘na Üye olarak Temizlik Hizmeti Verenler hakkında Sözleşme’nin 10. Maddesinde yer alan Hizmet Verenlerin Hak ve Yükümlülükleri Başlıklı hükümler başta olmak üzere işbu Sözleşme’nin Üyelik, Teklif, Uzman Profili gibi başlıklarında yer alan tüm hükümleri bir bütün halinde geçerli olup Temizlik Hizmeti Verenler için de uygulanır. Aynı şekilde işbu madde altında yer alan hak ve yükümlülükler tüm Hizmet Verenler için de kıyasen geçerli bulunmaktadır.

11.2 İşbu sözleşme kapsamında Uzmandeposu ‘na Üye olarak Temizlik Hizmeti Alanlar hakkında Sözleşme’nin 9. Maddesinde yer alan Hizmet Alanların Hak ve Yükümlülükleri Başlıklı hükümler başta olmak üzere işbu Sözleşme’nin Üyelik, Hizmet Talebi, Teklif gibi başlıklarında yer alan tüm hükümleri bir bütün halinde geçerli olup Temizlik Hizmeti Alanlar için de uygulanır. Aynı şekilde işbu madde altında yer alan hak ve yükümlülükler tüm Hizmet Alanlar için de kıyasen geçerli bulunmaktadır.

11.3 Temizlik Hizmeti Alanlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 9 kapsamında yapılacak sigorta primi ödemelerinin ve ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü bildirim yükümlülüğünün münhasıran kendisine ait olduğunu, Temizlik Hizmeti Verenlerin sigortalanması, primlerinin ödenmesi ve bunlara ilişkin bildirimlere dair Uzmandeposu’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda Uzmandeposu’na herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini, Temizlik Hizmeti Alan’ın bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Uzmandeposu’nun herhangi bir şekilde yasal, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edileceğini kabul eder.

11.4 Temizlik Hizmeti Alan, başta ev tipi olmak üzere Hizmet’in kapsam, nitelik ve ücretini etkileyebilecek bir bilgiyi yanlış sağlaması halinde, buna ilişkin ekstra ücretin kendisinden talep edilebileceğini yahut Hizmet’in verilmesinin Uzmandeposu yahut Hizmet Veren tarafından reddedilebileceğini bildiğini kabul eder. Temizlik Hizmeti Alan, Hizmet’i satın alırken seçmediği ekstra hizmetleri Hizmetler’in sağlanması sırasında Temizlik Hizmeti Veren’den talep edemeyecektir.

11.5 Temizlik Hizmeti Alan, Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesi talebini en az 24 (yirmidört) saat önceden Uzmandeposu’na bildirecektir. Temizlik Hizmeti Alan, Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesini talep etmesi halinde, Uzmandeposu’nun yeni bir gün ve saat belirlenmesi konusunda herhangi bir garanti vermediğini, talep ettiği yeni gün ve saate ilişkin değişiklik talebinin reddedilebileceğini kabul eder. Temizlik Hizmeti Alan satın aldığı Hizmet’i, seçtiği Hizmet tarihinden en az 24 (yirmidört) saat önce bildirmek kaydıyla ücretsiz olarak iptal edebilecek, Temizlik Hizmeti Alan’dan eğer varsa Hizmet için tahsil edilen ücret Hizmet Alan’a iade edilecektir. Uzmandeposu, ücretsiz iptale ilişkin kuralları Site’de yayınlanmak suretiyle dilediği zaman değiştirme, ücretsiz iptal politikasını uygulamadan kaldırma hakkını saklı tutar.

11.6 Uzmandeposu, herhangi bir neden göstermeksizin belirli bir bölgedeki ev veya işyerlerine yahut herhangi bir Temizlik Hizmeti Talebinde bulunana Hizmetler’i sağlamayı reddedebilir.

11.7 Temizlik Hizmeti Alan, Temizlik Hizmeti Veren’in Hizmet’i tam ve gereği gibi sağlayabilmesi için gereken ortam ve araçları Hizmet Veren’e temin edeceğini, Hizmet’in verileceği ev ya da işyerine Hizmet Veren’in zamanında girişinin sağlanamaması, Hizmet’in verilmesi için gerekli malzemelerin temin edilememiş olması, herhangi bir nedenle Hizmet’in verilmesinin engellenmiş olması gibi nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Temizlik Hizmeti Alan’ın kusur ve ihmali nedeniyle Hizmet’in sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde Temizlik Hizmeti Alan ücret iadesi yahut sair haklar talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.

11.8 Temizlik Hizmeti Alan, Hizmet’in süresinin Hizmet’i satın alırken belirlendiğini, Temizlik Hizmeti Veren’i belirlenen süreden fazla ev veya işyerinde tutamayacağını, Temizlik Hizmeti Veren’den satın aldığı Hizmet kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.

11.9 Temizlik Hizmeti Alan, Hizmet’in verileceği ev ve işyerindeki eşyaların güvenliğinin sağlanmasının, Temizlik Hizmeti Veren’e anahtar, giriş kartı vs. temin edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, sayılanlardan yahut Hizmetler’in sağlanması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Uzmandeposu’nun sorumlu olmadığını, bu kapsamda Uzmandeposu’na herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.10 Uzmandeposu, Temizlik Hizmeti Alan’ın hizmet almayı talep ettiği adresinde çalışacak Hizmet Veren’in uğrayacağı iş kazalarından ve yapılan hizmette alınması gereken güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle gerçekleşecek olan kaza veya zarar ziyandan sorumlu olmayıp; bu kapsamdaki herhangi bir iddia ya da talebin muhatabı değildir

MADDE 12- WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

12.1 Kullanıcılar; işbu Sözleşme ile herhangi bir diğer Üyenin Site’yi kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşme mahiyetinde olduğunu kabul ederler. Site üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Uzman Profil oluşturmakla, Site’ye kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı kabul beyan ve taahhüt eder.

12.2 Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Uzmandeposu, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

12.3 Hizmet veren uzmanın profilindeki yorumlar, değerlendirmeler veya puanlamalar Kullanıcıların kendi düşünce ve kanaatlerini yansıtmaktadır ve Uzmandeposu’nun kendi beyanı veya kanaati değildir. Uzmandeposu yapılan yorum, değerlendirme veya puanlama ile ilgili alakası olmadığını beyan eder.

12.4 Kullanıcı, Uzmandeposu internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı/üyeyi bağlayacaktır.

12.5 Kullanıcılar Uzmandeposu’nun marka değerini ve güvenilirliğini, iş kapasitesini, sosyal, kurumsal ve ticari itibarını, fikri ve sınai haklarını zedeleyecek, haksız rekabet oluşmasına yol açacak her türlü hal ile davranışlardan kaçınacaklardır. Uzmandeposu’nun marka değeri ve ticari itibarı kavramlarına Uzmandeposu’nun ortakları, çalışanları, yardımcıları Aksi durumda, bünyesinde herhangi bir zarar doğsun veya doğmasın Uzmandeposu, işbu sözleşmenin ihlalinden doğan hakları ayrı olmak üzere , İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde sahip olduğu hakların temini amacı ile maddi- manevi tazmin taleplerinin ve cezai yaptırımların uygulanması için her türlü yasal yola başvuracaktır.

12.6 Web Sitesi Uzmandeposu kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Uzmandeposu, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

12.7 Uzmandeposu, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren; • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

12.8 Kullanıcı, Uzmandeposu üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

12.9 Kullanıcı, Uzmandeposu internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Uzmanlık Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar, herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, marka, patent gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmemek zorundadır. Yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı ( tüketici koruma, haksız rekabet vb.) ihlal etmeyecektir. Genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, aldatıcı, kamu sağlığını bozucu, karalayıcı, onur kırıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacaktır. Ayrıca, söz konusu bilgi, belge ve beyanlar müstehcen olmayacak, çocuk pornografisi içermeyecek, virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları içermeyecektir.. Kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar yazılımı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Uzmandeposu ‘nun sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan ‘a aittir.

12.10 Uzmandeposu, Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Uzmandeposu’na ‘ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Uzmandeposu web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

12.11 Uzmandeposu web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Uzmandeposu web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

12.12 Uzmandeposu, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Uzmandeposu internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Uzmandeposu ‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

12.13 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

12.14 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Uzmandeposu ‘nu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Uzmandeposu ‘nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 13- HİZMET SORUMLULUĞU VE HİZMET ALANLAR İLE HİZMET VERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

13.1 Uzmandeposu, Hizmet Alan Üye ile Hizmet Veren Üye arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.2 Uzmandeposu, Hizmet Alan Üye ve Hizmet Veren Üye arasında uyum olacağını garanti etmez. Uzmandeposu, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alan Üyeler, Hizmet Veren Üye hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapacaklardır. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Veren Üyelerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren Üyelere aittir.

13.3 Uzmandeposu; Üyelerin yıldız ve yorumları aracılığı ile Hizmet Veren Üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren Üyeleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak bu Uzmandeposu ’nun sonucu taahhüt etmesi veya garanti vermesi anlamına gelmeyecektir.

13.4 Hizmet Veren Üye ile Hizmet Alan Üye arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Uzmandeposu ile Hizmet Veren Üye arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

13.5 Uzmandeposu, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Uzmandeposu’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.6 Uzmandeposu, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Uzmandeposu’na yönelmesi halinde, Uzmandeposu, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Uzmandeposu’ndaki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı

13.7 Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı Uzmandeposu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmandeposu söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

13.8 Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Uzmandeposu’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.9 Uzmandeposu, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

13.10 Hizmet Alan bilgileri Uzmandeposu tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

MADDE 14- TELİF HAKKI- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI POLİTİKASI

14.1 Web Sitesi'nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Uzmandeposu Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

14.2 Uzmandeposu'na iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Uzmandeposu'na aittir. Uzmandeposu kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

14.3 Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Uzmandeposu'na aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

14.4 Web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

14.5 Kullanıcı ve/veya Üyeler, işbu sözleşmeyi imzalamaları ile Uzmandeposu’na; fotoğraflar ve videolar gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, gizlilik ve uygulama ayarlarına tabi olan şu izni vermektedirler: Kullanıcılar, Uzmandeposu ve onun ile bağlantılı bir şekilde paylaşılan fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriğin (Fikri Mülkiyet Lisansı) Uzmandeposu tarafından kullanılması için Uzmandeposu’na münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans tahsis etmektedirler. Fikri mülkiyet hakkı olan içerik ya da hesap silindiğinde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı 'nın geçerliliği de sona erer.

MADDE 15- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

15.1 Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

15.2 Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır. Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu Sözleşme’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

MADDE 16- TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Uzmandeposu tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Kullanıcı ve Üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 17- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbikinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulh ile halletmeye gayret ederler. Sulh ile çözümlenememesi halinde İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 18- DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Uzmandeposu’nun ticari defter ve kayıtları ile Uzmandeposu sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 19- SÖZLEŞMENİN FESHİ

19.1 Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Uzmandeposu’nun ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Uzmandeposu Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

19.2 Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

MADDE 20- MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan birinin veya bir kaçının çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelecek ve önceden taraflarca öngörülemeyen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve benzeri haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. İnternet genel altyapısında meydana gelen bir arızadan dolayı internete erişimin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi durumu da tarafların öngöremeyeceği bir mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

MADDE 21- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu Sözleşme, Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Uzmandeposu tarafından yeni bir Kullanıcı Sözleşmesi Websitesi üzerinden sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 22- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Taraflar’dan her biri, toplam 22 (yirmi iki) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.